+358 10 318 5700 info@xampler.fi

Tillbehör för provtagningsventiler

FAB gängadapter

Den gängade adaptern gör det möjligt att enkelt ändra flaskans standard genom att endast ersätta adaptern och inte hela ventilen. Adapter  är utrustad med eller utan tätningar beroende på dess form. Standardgängadaptern har inte tätningar. Som konstruktionsmaterial används PFA & rostfritt stål. Adaptern kan erhållas med GL45, GL80 eller PP28 gängor och är ansluten till ventilen med en bajonettanslutning.

BAF säkerhetsplugg

Säkerhetspluggen är dubbelsäkrad. Om det t.ex. finns smuts på tätningsytorna på ventilen läcker farliga kemikalier inte ut i miljön. Säkerhetspluggen har en GL45 gänga eller adaptergänga för att täta till ventilen ända till undersidan och därmed minska dödvolymen. Pluggens strukturella material är PP och PTFE. Säkerhetspluggen är fäst vid ventilen med en vajer.

SCB & ACB flaskhållare

Med flaskhållaren behöver inte flaskan fästas med gängor utan den hålls på plats med hjälp av ett fjäderspänne. Hållarna kan fås med och utan nålinjektion. Med nålinjektionen styrs provet med en nål in i flaskan så att provtagaren inte behöver placera locket separat på flaskan när injektionsnålarna går genom Septum-membranen. Hållaren kan beställas för 50 – 1000 ml provflaskor. Konstruktionsmaterial är AISI304, PTFE, Lubriflon® 2251).

SAB-provflaskornas lyftstativ

Med ett stativ är enkelt att placera en provflaska på stödplattan. Provflaskan styrs till adaptern med fjäderkraft. Adaptern kan fås antingen som nåladapter eller som tätningsadapter. Flaskans lyftstativ kan anpassas så att flaskan håller tätt och inga kemiska stänk kommer på användaren. Konstruktionsmaterialen är AISI304L, PP och PFA. Lyftstativet är anslutet till provtagningsventilen med bajonettanslutning.

BP-provflaskans skyddsfodral 

Provflaskans skyddsfodral är försedd med ett snabblås med vilken den ansluts tätt till provtagningsventilen. Provflaskan placeras i höljet och stängs med ett snabbförslutningsslock som fästs på provtagningsventilen med en bajonettanslutning. Skyddsfodralet har fyra fönster som underlättar provflaskans påfyllning. Skyddshöljet tål värme upptill 150 °C och 6 bars tryck. Höljet finns för 100 – 250ml:s provflaskor eller för kundens egna flaskor. De strukturella materialen är AISI316L, PFA, FEP, Viton eller Kalrez.

FPC-flaskornas värmeskyddshölje

Skyddshöljet är utvecklat för Duran Schott-Laboratorieflaskor med GL45 gängor. Höljet ansluts till provtagningsventilen med en bajonettanslutning. Skyddshöljet har fyra fönster som underlättar påfyllning av provflaskan. Flaskan är placerad i ett PTFE-hölje med Viton® tätningar. Höljet är lämpligt för 100 och 250 ml laboratorie flaskor.

ASI-Skyddskåp

Skyddskåpet används för en säker provtagning. Den har en bajonettanslutning till provtagningsventilen. Skåpet har två fönster av säkerhetsglas, som möjligör att lysa upp insidan av skåpet och ett främre fönster, genom vilken man kan följa med provtagningen. Skåpet är försett med anslutning för vädring samt en anslutning i bottnet för dränering. Skåpet kan utrustas med ett flaskstativ eller en adapter för flaskhållare. Säkerhetsskåpet kan utrustas så att provflaskan kan stängas när skåpets dörr är stängd.

Share This