+358 10 318 5700 info@xampler.fi

Provtagningsventiler för kondenserade gaser

Provtagning av kondenserade gaser är utmanande eftersom man måste vara försiktig med både tryck och temperatur. Därför planeras systemen individuellt för att säkerställa en trygg och smidig provtagning.

Material, 1,4435, 1,4404, PTFE, Viton®

 

Viktiga urvalsparametrar:

  • Tryckkontroll
  • Temperaturkontroll
  • Vad man vill utreda med provet

 

Tillbehör:

  • Avkylare
  • Gas spolning med expansionskärl
  • Kylsystem
  • Flödesmätare

Flänsanslutning

VCR-anslutning

Sätesventil

Kulventil

XAMPLER Ab

Tirholmsvägen 8E
00200 HELSINGFORS, FINLAND
Bank: FI05 6601 0010 3754 75
FO-nummer: 2800134-7
Försäljningsvillkor: TKL 10

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Anbudsförfrågan:
Tfn +358 10 318 5700
info@xampler.fi

Share This